Conferentie gesprek

~ 0 min
31-07-2015 16:37

Na het eerste gesprek op LINE1. Bel het toestel of nummer welke u bij de conferentie wilt betrekken. Kies hiervoor een volgende lijn (toets bijv. LINE2) en toets het nummer in. Nadat u verbonden bent kunt u het conferentie gesprek tussen beide lijnen opzetten. Druk op CONF en selecteer de lijn waarmee u de conferentie wil opzetten (LINE1).

LINE2 -> Nummer -> Ruggespraak -> CONF -> LINE1

Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren