Gesprek doorschakelen met #

~ 0 min
02-11-2015 10:54

Wanneer het niet mogelijk is om het toestel de doorschakel functie of knoppen te gebruiken, bijvoorbeeld omdat het toestel niet ondersteund wordt. Dan is het ook mogelijk deze functie op de PBX te gebruiken.

Doorverbinden met ruggespraak

Toets tijdens het gesprek het volgende in op de handset:
#*<nummer>#


Doorverbinden zonder ruggespraak
Toets tijdens het gesprek het volgende in op de handset:
##<nummer>#

Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren