Instructie SMS API


Deze instructie is voor het verzenden van SMS berichten middels een API.

SMS API
De SMS API stelt ontwikkelaars in staat om SMS berichten te verzenden vanuit browser of eigen applicatie op te zetten.

De standaard URL voor deze API is:
https://business-isp.nl/api/

Wanneer er een custom API voor u is aangemaakt dan dient u deze te gebruiken.

SMS messages

Request:
sendsms.ashx?login=xx&pass=xx&from=xx&to=xx&text=xx

Parameter

Mandatory

Description

to

yes

message destination number

from

yes

sender phone number or name

login

yes

client login, used for authentication

pass

yes

client password 

text

yes

message text

 

Response:

<response>
<sms_response_code>200</sms_response_code>
<sms_response_text>SMS message sent.</sms_response_text>
<sms_response_destination>31612345678</sms_response_destination>
</response>

Voor overige statussen zie onderstaande tabel response codes.
 

Response Code

Description

200

OK

40x

Authentication or Funds errors

50x

Server error

60x

Carrier error

70x

Reseller funds error


Binary SMS messages:
Voor verzenden van binary SMS messages dient onderstaande opmaak gebruikt te worden, vervang het de variable &text=xx, uit SMS message deficities volgens onderstaand voorbeeld.

udh

(User Data Header) should include a string of hexadecimal digits which form the binary user data header for the message

data

should include a string of hexadecimal digits which form the binary data content for the message

binary=1

required to identify the message as binary

 
Voorbeeld:
sendsms.ashx?login=xx&pass=xx&from=xx&to=xx&binary=1&udh=06050415811581&data=024A3A51D195CDD004001B20550590610560558550548540820849900000


VCard messages:

Request:
&special=vcard&vname=naam&vmobile=xx&vphone=xx&vemail=email@domain.com&vfax=xx

Voor verzenden VCards dient onderstaande opmaak gebruikt te worden.

special=vcard

Allows sending a VCard

binary=1

required to identify the message as binary

vcard fieds

Description

vname

VCard Name

vmobile

VCard Mobile

vphone

VCard Phone

vemail

VCard Email

vfax

VCardFax


Voorbeeld:
sendsms.ashx?login=xx&pass=xx&from=xx&to=xx&special=vcard&vname=naam&vmobile=+31201234567&vphone=+31201234500&vemail=email@domain.com&vfax=+31201234599

Laatst bijgewerkt:
29-05-2019 15:45
Auteur:
Revisie:
1.9
Gemiddelde beoordeling:0 (0 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.