Tijdschema aanmaken of wijzigen op de PBX


Deze instructie is om een tijdschema op de pbx aan te passen of aan te maken. Ook wel genoemd schedule of time range groups.

Op de PBX dient u eerst in te loggen met uw admin account.
https://pbx.business-isp.nl/

Stap 1. Ga naar de Time Range Groups
Navigeer naar PBX FeaturesTime Range Groups
Standaard zijn hier 2 schedules aanwezig off-hours, wanneer kantoor gesloten en allhours wanneer het kantoor geopend is.

Om een schedule aan te passen klikt u op de potlood links van de betreffende naam.


Stap 2. Nieuw schema aanmaken of wijzigen
Voor wijzigen klik op het potlood icoon in de regel van het gewenste schema.
Voor aanmaken klik rechtsboven in op de knop Add.

Hier kunnen de schema's aangemaakt en bewerkt worden.
Er kunnen meerdere regels worden toegevoegd.
Hieronder een voorbeeld voor een schema voor kerstdagen.


Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een * dan betreft dit het gehele blok, voor tijd of dag of maand.

 

Let op dat als u een datum invult deze volgend jaar nog steeds actief is. Bijvoorbeeld 20 januari gaat zowel in 2020 als in 2021 af. Als u hier ooik een weekdag aan hangt, bijvoorbeeld maandag 20 januari, komt deze pas in 2025 weer terug in het tijdsschema. 
 

 

Labels: schedule, tijdschema, vakantie, Voicemail
Laatst bijgewerkt:
20-01-2020 11:26
Auteur:
Martin van Hulst
Revisie:
1.30
Gemiddelde beoordeling:0 (0 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.