Instellen BLF knoppen voor speciale functies

~ 0 min
20-01-2023 01:35

Deze instructie beschrijft het instellen van de BLF knoppen voor speciale functies.
Voor de instructie voor het instellen van een BLF knop, lees hier meer.

Speciale functie:
* Ring Group Forward
* Call Flow

Ring Group Forward
Om de status van de Ring Group forward te wijzigen of af te lezen kan een BLF knop worden ingesteld.
Gebruik hiervoor onderstaande voorbeeld:
In het veld Value dient de bijbehorende Feature Code gebruikt te worden met de Prefix forward.
De Feature Code is: *75
De Prefix is: forward

Voorbeeld:
forward+*75

Call Flow
Om de status van de Call Flow te wijzigen of af te lezen kan een BLF knop worden ingesteld.
Gebruik hiervoor onderstaande voorbeeld:
In het veld Value dient de bijbehorende Feature Code gebruikt te worden met de Prefix flow.
De Feature Code is: *7000 (of welke er is ingesteld bij Call Flow, lees hier meer.)
De Prefix is: flow

Voorbeeld:
flow+*7000

Labels: BLF, Call Flow, Dagstand, Nachtstand
Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren