Verklarende woordenlijst

A-record
Een A-record is een gegevenstype in het Domain Name System (DNS). Het bevat de naam en vertaald deze naar een IP adres waarop een server die bereikbaar is.
Adware
Software die automatisch advertenties afspeelt of weergeeft op of downloadt naar een computer.
Browser
Dit is het programma op uw computer dat u gebruikt om websites te bezoeken. Populaire browsers zijn Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera en Safari.
DNS
Aangezien internet zo heel veel websites en IP-adressen omvat, weet uw browser niet automatisch waar deze zich allemaal precies bevinden. Elk adres moet worden opgezocht, en daar kan het DNS (Domain Name System) bij helpen. Het DNS is eigenlijk de telefoongids voor internet. Net zoals 'Jan de Vries' als het ware kan worden vertaald in een telefoonnummer, vertaalt het DNS (www.google.com) in een IP-adres, zodat u naar de site wordt omgeleid die u zoekt.
E-mail
E-mail is de naam van digitaal, elektronisch postverkeer. Zowel het individuele bericht als het onderliggende systeem kunnen met e-mail worden bedoeld. Als synoniemen worden gebruikt: mail, e-post, e-brief, elektronische post en elektronische brief
IP-adres
Elk webadres (zoals 'www.google.com') heeft een eigen adres dat in cijfers wordt uitgedrukt, het IP-adres. Een IP-adres ziet er ongeveer zo uit: 85.17.96.194. Een IP-adres is een serie getallen die specificeert waar een bepaalde computer of een mobiel apparaat zich op internet bevindt. Het lijkt een beetje op het telefoonnummer van uw moeder: net zoals het telefoonnummer de centrale laat weten met welk huis verbinding moet worden gemaakt zodat u uw moeder aan de lijn krijgt, laat het IP-adres uw computer weten hoe deze u in contact kan brengen met een andere computer op internet.
Malware
Malware is software die is ontworpen om de controle over uw computer of mobiele apparaat over te nemen en deze apparaten te beschadigen. Dit omvat onder andere: Adware, Spyware, Trojaans paard, Virus, Worm.
MX-record
Een MX-record ofwel Mail eXchange-record is een gegevenstype in het Domain Name System (DNS). Het bevat de naam van de server of computer die e-mailverkeer voor het betreffende domein afhandelt.
Phishing
Phishing is een type online fraude waarbij iemand het slachtoffer misleidt zodat deze gevoelige informatie vrijgeeft, zoals wachtwoorden of creditcardgegevens. Phishing wordt meestal uitgevoerd via e-mail, advertenties of andere communicatie zoals chatberichten. Iemand kan een slachtoffer bijvoorbeeld een e-mail sturen die afkomstig lijkt te zijn van de bank van het slachtoffer en daarin om persoonlijke informatie vragen.
Server
Een server is een computer die, of een programma dat diensten verleent aan cliënts. In de eerste betekenis wordt met server de fysieke computer aangeduid waarop een programma draait dat deze diensten verleent.