Aansluiten ADSL of VDSL modem

~ 0 min
10-07-2020 01:55

Wanneer u uw internetverbinding gaat aansluiten dan heeft u een modem nodig. Het modem dient aangesloten te worden direct op de hoofdtelefoonaansluiting. Als de apparatuur niet goed wordt aangesloten of er fouten gemaakt zijn met de interne bekabeling, dan kan dit de internetsnelheid en de stabiliteit van de verbinding in ernstige mate beinvloeden. Bijvoorbeeld een bridged tap, lees hier meer.

Wij raden u aan uw interne bekabeling te controleren en indien nodig te vervangen voordat u contact opnemen met de helpdesk.

De bekabeling van het interne netwerk kan in twee stukken verdeeld worden: 

 • Aansluiting van modem op de juiste hoofdaansluiting ofwel ISRA-punt.
 • Aansluiting van apparatuur in uw huis, zoals router en computers.

Gereed maken hoofdtelefoonaansluiting/ISRA-punt

Voor een kwalitatieve aansluiting van uw modem is het belangrijk dat u de modem aansluit direct op de hoofdtelefoonaansluiting. 

Let op! 
Sluit de modem niet aan op een verlengde telefoonaansluiting op bijvoorbeeld de studeer- of woonkamer. 

De hoofdaansluiting is meestal in de meterkast of de woonkamer te vinden. 
In de figuur hiernaast zijn de meest voorkomende hoofdtelefoonaansluitingen weergegeven. Er bestaan 5 soorten hoofdaansluitingen, zie afbeelding rechts.

 • Lasdop
 • ISRA 1
 • ISRA 2
 • Wandcontactdoos
 • ISRA zakelijk


Veel voorkomende plaatsen waar een hoofdaansluiting zich kan bevinden:

 • Meterkast
 • Nabij gasmeter in gang of woonkamer
 • In de woonkamer in de muur nabij voordeur
 • In de woonkamer nabij televisie aansluiting

Extra aandacht voor interne bekabeling, geen aftakking of bridges tap!
Als u het telefoontoestel van de hoofdtelefoonaansluiting loskoppelt, mag er geen ander werkend telefoontoestel, fax, alarm of pin apparaat zijn aangesloten. Dit wordt ook wel bridged tap genoemd. Wees alert op eventueel verlengde bekabeling vanuit de wandcontactdoos naar een andere ruimte. Ook parallel aangesloten telefoonbekabeling op de hoofdtelefoonaansluiting zonder telefoontoestellen, fax, alarm of pin apparaat moet ontkoppeld worden. Dit kan ernstige verstoring veroorzaken op uw internetverbindingen, zoals instabiliteit en uitvallen.

Uw internetverbinding kan in twee varianten geleverd worden:

 • Als nieuwe lijn, ook New Line Service genoemd (NLS)
  In de e-mail bevestiging staat dit vermeld alsmede het aderpaar waar de internetverbinding aangesloten zal worden.
 • Op uw bestaande telefoonlijn, ook linesharing genoemd
  In de e-mail bevestiging staat vermeld op welke telefoonlijn de internetverbinding aangesloten zal worden.

Aansluiten op nieuwe aansluiting zonder vaste telefonie

Wanneer de internetverbinding is geleverd zonder dat u vaste telefonie van KPN gebruikt, dan kunt u uw modem direct op de hoofdtelefoonaansluiting aansluiten. Van toepassing op ADSL, SDSL en VDSL.

Aansluiten op bestaande telefoonlijn met behulp van DSL Splitter

Heeft u naast Internet ook een analoge KPN telefoonlijn analoog of enkelvoudige ISDN2, dan heeft u mogelijk ook een splitter nodig. Wanneer uw internetverbinding is opgeleverd op een telefoonlijn met telefoonnummer, dan heeft u ook een splitter nodig. Wanneer dit het geval is dat staat dit vermeld in de e-mail die u heeft ontvangen bij de oplevering. Alleen van toepassing op ADSL.

De LIJN-ingang van de splitter, zie onderstaande afbeelding, moet met een getwiste kabel (geen platte kabel), met zogenaamde ministekkers (RJ11) aan de hoofdtelefoonaansluiting gekoppeld worden. Als u een analoge (PSTN) of enkelvoudige ISDN2 aansluiting heeft kunt u uw telefoon(centrale), fax, alarm, pin apparaat of NT1 aansluiten op de telefoonpoort van de splitter, aangeduid met TEL of PSTN of ISDN. De modem dient ook met een getwiste (telefoon)kabel op de splitter aangesloten te worden. Afhankelijk van het models splitter en hoofdtelefoonaansluiting dient dit gedaan te worden middels schroef, klem of ministekkers (RJ11). Hiervoor wordt de DSL-poort van de modem en de DSL-modem poort van de splitter gebruikt. Controleer of de kabels of eventueel ministekkers goed vastzitten.

Samenvatting

 • Gebruik voor telefoonkabels getwiste kabels (geen platte kabels), bij voorkeur met ministekker (RJ11)
 • Controleer of de kabels, stekkers en ministekkers stevig vastzitten.
 • Zorg ervoor dat er geen parallelle kabels/telefoontoestellen, fax, alarm of pin apparaat verbonden zijn tussen de KPN kabel die het huis binnenkomt en de splitter/modem.
 • Eventueel alarm dient aangesloten toe worden op de aansluiting aangeduid met TEL of PSTN of ISDN.
 • Zorg dat de kabels zo min mogelijk doorverbindingen hebben. Als dit wel nodig is,gebruik daarvoor de juiste montagematerialen. Eventueel solderen en daarna goed afschermen.
 • Controleer op mogelijke storingssignalen. Bekende signalen zijn: Dimmers, motoren (CV pompen) en TL-buizen. Zorg ervoor dat de kabels minimaal 20 cm van deze stoorzenders verwijderd zijn.
 • Voor alle kabels is het van belang dat ze niet bekneld of verfrommeld afgewerkt zijn.
 • Het advies is gebruik te maken van een buis, kabelgoot of kabelzadeltjes, of de kabel te lijmen. Niet spijkeren of nieten!
Labels: aansluiten, aderpaar, adsl, bekabeling, dikader, isra, koper, modem, vdsl
Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren