Opnemen audio boodschap

~ 0 min
06-09-2022 00:00

Deze instructie beschrijft het opnemen van audio boodschappen ofwel recordings.
Wilt u de PIN code activeren of de-activeren, lees hier meer.

Stap 1: Inloggen op PBX Manager
Log hiervoor eerst in op de PBX Manager.
Voor meer uitleg over het inloggen, lees hier meer.

Stap 2: Recordings bekijken
Navigeer naar Applications > Recordings

Hier worden alle boodschappen / recordings worden hier weergegeven.
Alle boodschappen met de naam recording1.wav en opvolgende nummers ofwel recording ID nummer.

Stap 3: Inspreken recording
Bel *732 en voer het ID van de recording in, gevolgt door #.
Vervolgens kan de boodschap ingesproken worden.
Na het inspreken toets # en de boodschap zal worden afgespeeld.
Toets vervolgens 1 om de nieuwe boodschap op te slaan.

Heeft de gebruikte recording niet de naam recording1.wav of geen opvolgend nummer?
In dit geval dient dit geconfigureerd te worden. Hiervoor dient de bestaande recording gedownload te worden en opnieuw geupload te worden met de juiste naam. Hier dient de opname opnieuw geselecteerd te worden binnen de Ring Group, IVR of Queue.

Labels: greeting, inspreken, ivr, keuze menu, opnemen, recording
Gemiddelde beoordeling: 0 (0 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren